CONTACT US

FONG SHEN METAL MACHINING CO., LTD.
505 No. 101-1, Liaocuo Ln., Lukang Township, Changhua County 505, Taiwan (R.O.C.)
TEL:+886-4-7716669 .7719077
FAX:+886-4-7719348
 E-mail:fong.shen@msa.hinet.net

Company: 
Add.:
E-mail:   
TEL:  
FAX:
Name:
 
Remarks:

     

 
               
               
  .Home .About Fong Shen .Service. .R & D Engineering Capabilities .Production equipment .Quality .Contact
    .Philosophyn   .Manufacturing Capability .Testing  
    .Why Fong She